Leergang Gastvrijheidsmanager

Leergang Gastvrijheidsmanager

De kunst van een gastvrije bedrijfsvoering is een vak op zich. Op alle niveaus in de onderneming is het belangrijk dat de vormen van een gastvrije omgang met relaties kloppen met de organisatie zelf. Daarvoor is het niet alleen diepe kennis nodig van wat gastvrijheid is en doet (gastrosofie), maar moeten ook alle medewerkers de vastgestelde eigen gastvrijheidsformule begrijpen en kunnen hanteren.

Onderwerpen

 • Gastvrijheid: waar hebben we het over?
 • Formulemanagement
 • Gastrosofie en Gastenpsychologie
 • Wie doet wat in hospitality (personal touch, kleine acties, groot gebaar)
 • Doel en inzicht in commercie, AIDA, persoonlijke verkoop en aftersales.
 • Hospitality budgetten (investeren in gastvrijheid)
 • Communicatie: feedback, werkoverleg en functioneringsgesprekken
 • International hospitality skills for international business
 • Leidinggeven en coachen, werken vanuit gerichtheden
 • Doornemen van de formules

De theorie bestaat uit twee vakken: Gastrofie (de wijsheid in het omgaan van de gasten), waaronder gastenpsychologie, gastvrijheidskunde, gastvrijheidsformulemanagement en Gasgvrijheidsmanagenent. De praktijk bestaat uit onder begeleiding ontwikkelen van een gastvrijheidsformule op maat voor het desbetreffende bedrijf waarin de gastvrijheidsmanager werkt.

 • Gastrofie
  In deze module wordt diep ingegaan op de kennis over het omgaan met gasten en de psychologie achter de gastvrijheid. Een onmisbaar theoretische module rond gastvrijheidskunde.
 • Gastvrijheidsformule
  Welke vormen van gastvrijheid zijn het meest effectief op welke vormen van de bedrijfsvoering? Aan de hand van praktijkgerichte cases wordt inzicht gegeven welke keuzes gemaakt moeten worden op organisatiebeleid op gastvrijheid te ontwikkelen.
 • Gastvrijheidsmanagement
  Hoe zorg je dat iedereen binnen de organisatie -van werkvloer tot directie- de vastgelegde gastvrijheidsformule op dezelfde manier interpreteert en in uitvoering brengt? En hoe monitor je de resultaten van het beleid? Deze module geeft de manager handvatten voor grip op resultaat.

De afronding van de opleiding vindt plaats door een examen met het presenteren en verdedigen van de ontwikkelde gastvrijheidsformule voor de eigen organisatie.

Doelgroep

De opleiding Gastvrijgheidsmanager is bedoeld voor (aankomende) managers die de organisatie waarin ze werken bewust maakt het gekozen gastvrijheidsbeleid, de medewerkers daarin aanstuurt en de resultaten monitort en terugkoppelt.

 

Praktische informatie

Duur: 10 bijeenkomsten
Tijd: 09.30 -  16.30 uur
Plaats: Zwolle
Prijs: €1995,- per deelnemer (ex BTW)

Ook af te nemen als In Company training. Informeer naar uw prijs!

Print Friendly, PDF & Email